Khoa ĐT Tại chức
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
Phòng Đào tạo
(077).3.872086

Bộ phận Tại chức
(077).3.863530 - 107 

TT. Ngoại ngữ - Tin học
(077).3.690.646

TT. ĐT & SH Lái xe
(077).3.920.506 

TRỰC TUYẾN
Thông báo Kế hoạch ôn tập và thi Tốt nghiệp - Hệ đào tạo từ xa (HK2 2011-2012) (2 tháng 5 2012)(1742) 

Căn cứ theo kế hoạch của Trường Đại học Bình Dương về việc tổ chức ôn và thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Đào tạo KCQ  thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp như sau:
 
1.    Môn Thi Tốt Nghiệp:
-          Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch:
o   Quản trị sản xuất và điều hành 
o   Quản trị chiến lược
-          Chuyên ngành Quản trị kế toán:
o   Kế toán quản trị
o   Kế toán tài chính
-          Chuyên ngành Quản trị ngoại thương:
o   Quan hệ kinh tế quốc tế
o   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
-          Chuyên ngành Quản trị Luật kinh doanh:
o   Luật Thương mại
o   Luật về các loại hình doanh nghiệp
 
2.    Điều Kiện Được Dự Thi:
-          Điểm thực hiện đề tài thực tập phải ≥ 05
-          Sinh viên đã tham gia học và thi đầy đủ tất cả các môn học trong chương trình của toàn khoá học (trừ những môn được miễn điểm).
-          Còn nợ tối đa 4 môn.
 
3.    Kế Hoạch Tổ Chức Ôn Và Thi Tốt Nghiệp
-          Ngày ôn tập:
Tại Trường Dự bị đại học: (gồm sinh viên Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp)
Môn
Ngày ôn
Ghi chú
Quản trị SXĐH
26/05/2012
 
Quản trị chiến lược
05/05/2012
 
Kế toán quản trị
05/05/2012
 
Kế toán tài chính
19/05/2012
 
Luật thương mại
05/05/2012
 
Luật về các loại hình DN
20/05/2012
 
 
Tại Văn phòng Đại diện Cần Thơ: (gồm sinh viên Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu)
Môn
Ngày ôn
Ghi chú
Quản trị SXĐH
03/06/2012
 
Quản trị chiến lược
13/05/2012
 
Kế toán quản trị
12/05/2012
 
Kế toán tài chính
03/06/2012
 
Luật thương mại
12/05/2012
 
Luật về các loại hình DN
27/05/2012
 
 Tại Trường Cao đẳng KTKT Kiên Giang :  (gồm sinh viên Kiên Giang, An Giang)
 
Môn
Ngày ôn
Ghi chú
 
Quản trị SXĐH
02/06/2012
 
 
Quản trị chiến lược
12/05/2012
 
 
Kế toán quản trị
13/05/2012
 
Kế toán tài chính
27/05/2012
 
 
Luật thương mại
13/05/2012
 
 
Luật về các loại hình DN
26/05/2012
 
 
 
Tại Trường Trung cấp Kinh tế –Công nghệ Tây Nguyên : 
 
Môn
Ngày ôn
Ghi chú
 
Quản trị SXĐH
27/05/2012
 
 
Quản trị chiến lược
19/05/2012
 
 
Kế toán quản trị
19/05/2012
 
Kế toán tài chính
20/05/2012
 
 
 
Tại Trường Đại học Quang Trung – Bình Định :  (kế hoạch ôn do Trường ĐH Quang Trung thực hiện)
Tröôøng Trung hoïc tö thuïc coâng ngheä vaø kinh teá Vieät Haøn : (kế hoạch ôn riêng)
 
-          Ngày thi:
Tại Trường Dự bị đại học và Trường Đại học Quang Trung – Bình Định:
§ 09h00 ngày 02/06/2012: thi môn Quản trị sản xuất và điều hành, Kế toán quản trị, Luật Thương mại
§ 14h00 ngày 02/06/2012: thi môn Quản trị chiến lược, Kế toán tài chính, Luật về các loại hình doanh nghiệp
Tại Văn phòng Đại diện Cần Thơ và Trường Cao đẳng KT-KT Kiên Giang và Trường Trung cấp Kinh tế –Công nghệ Tây Nguyên : 
§ 09h00 ngày 09/06/2012: thi môn Quản trị sản xuất và điều hành, Kế toán quản trị, Quan hệ kinh tế quốc tế, Luật Thương mại.
§ 14h00 ngày 09/06/2012: thi môn Quản trị chiến lược, Kế toán tài chính, Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Luật về các loại hình doanh nghiệp
 
4.    Đăng Ký Dự Thi:
Sinh viên làm thủ tục đến hết ngày 13/05/2012. Những trường hợp nộp trễ nhà trường sẽ không giải quyết.
 
                                                                                               PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO KCQ
                                                                                PHÂN HIỆU TRƯỞNG
 

          PGS.TS NGUYỄN VĂN ÚT 

 

(Vui lòng xem thêm Danh sách Thi Tốt nghiệp tại đây)
Các tin khác cùng chủ đề: